miércoles, 9 de mayo de 2012

El pla de treball a primària


PLA DE TREBALL

Una de les metodologies que permet a l'alumnat desenvolupar més estratègies d'autonomia i iniciativa personal és el "Pla de treball". 
La nostra escola participa de la Xarxa deCompetències bàsiques i, el passat any al congrés "Avaluar per aprendre", organitzat per la Xarxa, vam presentar un pòster on l'experiència es basava, precisament, en aplicar metodologies que augmentessin el grau d'autonomia de l'alumnat, per tal d'afavorir el seu procés d'autoregulació en els aprenentatges.
Al llarg del curs anem presentant propostes al grup amb aquesta metodologia. Aquesta manera de fer, però, sovint complica l'assoliment dels objectius als nens i nenes, degut a la gran demanda de control sobre el que es fa, el que es demana i les possibilitats de resoldre cadascuna de les situacions plantejades a partir de la pròpia iniciativa de l'alumnat.
És per això que el paper de la mestra com a guia i mediadora del procés d'ensenyament i aprenentatge, pren una nova dimensió, reclamant la nostra presència moderadora a través de pautes i guies que donin a l'alumnat les pistes necessàries per tirar endavant el seu projecte de treball. És tan important que siguin conscients del que saben i el que necessiten saber (en relació al que se'ls demana), com del que han après en el procés. Amb aquesta finalitat, al començament i al final del projecte, els donem unes graelles per ajudar-los a situar-se respecte als objectius i els criteris d'avaluació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario